LEJEBETINGELSER


1. Efter bestilling

Straks efter bestillingens modtagelse fremsender udlejer bekræftelse med betalingsoplysninger. Bestillingen er bindende for lejeren, når forskudsbeløbet er betalt, og for udlejer, når forskudsbeløbet er modtaget.

 

2. Betaling

Straks, efter modtagelse af bekræftelse indbetales 25 % af totalbeløbet som forskudsbetaling. Restbeløbet skal være udlejer i hænde senest 45 dage før lejemålets påbegyndelse. Ved bestilling mindre end 45 dage før lejemålets påbegyndelse, skal totalbeløbet indbetales straks. Indbetales totalbeløbet ikke senest som angivet ovenfor, er udlejer berettiget til at annullere lejemålet uden tilbagebetaling af tidligere indbetalte beløb.


3. Udlejers aflysning af lejemålet

Lejemålet kan af udlejer aflyses på grund af force majeure (katastrofe, strejke, optøjer, krigshandlinger eller lignende), i hvilke tilfælde udlejer er forpligtet til snarest at underrette tilmeldte lejere. Der tilkommer ikke lejeren nogen godtgørelse.

Lejemålet kan ligeledes aflyses ved fejl ved huset eller udlejningskontrakten, i hvilke tilfælde udlejer er forpligtet til snarest at underrette tilmeldte lejere. Lejeren har i sådanne tilfælde ret til tilbagebetaling af indbetalte beløb men ikke yderligere godtgørelse.


4. Lejers aflysning af lejemålet

Lejer kan opsige lejemålet. Opsigelse er først gældende fra den dag udlejer har opsigelsen i hænde. Ved opsigelse fra lejer er udlejer berittiget til erstatning som følger:

     Indtil 45 dage før ankomst: det indbetalte forskudsbeløb.

     45 til 30 dage før ankomst: 60% af lejebeløbet.

     29 til 14 dage før ankomst: 80% af lejebeløbet.

     13 til 00 dage før ankomst: 100% af lejebeløbet.


5. Lejeprisen inkluderer følgende

Fri rådighed over sommerhuset og dets udstyr i lejeperioden.


6. Ankomst og afrejse

Ankomst kan finde sted fra kl. 16.00. Afrejse skal ske senest kl. 10.00.


7. Depositum

Ved ankomst betales et depositum på DKK 1.000,- . Dette beløb tilbagebetales umiddelbart efter afrejsen, hvis ikke der forekommer mangler eller beskadigelser af huset. Dog senest 14 dage efter afrejsedato.

 

8. Sengelinned

Sengelinned SKAL medbringes og benyttes.


9. Kæledyr

Kæledyr er tilladt i visse huse. Se under det enkelte hus.


10. Rengøring

Den daglige rengøring påhviler lejer. Rengøringsrekvisitter findes i sommerhuset, men lejer skal selv medbringe rengøringsartikler. Slutrengøring er obligatorisk.

 

11. Lejerens ansvar

Lejeren er forpligtet til at respektere de ordensbestemmelser, som gælder for det lejede hus. Lejeren hæfter fuldt ud for sommerhusets inventar. Mangler og beskadigelser påført af lejeren, afregnes af denne ved afrejse. Den person, der har indgået lejemålet, hæfter i lejeperioden også for skader forvoldt af øvrige beboere i huset. huset må maksimalt bebos af det antal personer, som er nævnt ved det enkelte hus, hvis ikke andet er skriftligt aftalt. Der udlejes ikke til ungdomsgrupper.(Hvor mere end halvdelen af gæsterne er under 26 år).


12. Reklamation.

Eventuelle reklamationer skal fremsættes umiddelbart. Udlejer er formidler af lejeaftalen og reklamationer fremsættes således overfor ejeren via udlejer. Udlejer kan ikke hæfte for reklamationer.